slide

PRE ODBORNÍKOV

Zóna pre psychológov,
špeciálych pedagógov
a výchovných poradcov.

Viac informácií
slide

PRE RODIČOV

Komplexné informácie
pre rodičov, rady, návody.

Viac informácií
slide

PRE ŽIAKOV

Príbehy, videá, hry.
Pomoc pri výbere povolania.

Viac informácií

KomposyT v skratke

KomposyT je digitálnou aplikačnou platformou, ktorá zefektívňuje kľúčové procesy poradenského systému.  Prvýkrát v histórii činnosti školských poradenských zariadení sa digitalizované metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky využívajú systémovo. Práca s klientelou je tak nielen multidisciplinárna, ale aj dlhodobá a má preventívny rozmer.

Zisti viac

Externá zóna

Všetky potrebné informácie o systéme výchovného poradenstva a prevencie sú sústredené na jednom mieste. Prioritne sa KomposyT zameriava na riešenie problémov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami a na podporu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou sú informácie o možnostiach, ako rôznym poruchám predchádzať a kde možno hľadať odbornú pomoc.

Zisti viac

Interná zóna

Vnútorná časť KomposyT-u je sprístupnená pre odborníkov systému výchovného poradenstva a prevencie. Odborníci môžu digitálnou formou diagnostikovať žiakov, plánovať svoje pracovné či skupinové aktivity, získať prístup k odborným dokumentom alebo v interaktívnych zoznamoch organizácii a zamestnancov vyhľadať svojho kolegu v rámci celej Slovenskej republiky a zdieľať svoje skúsenosti.

Zisti viac
Skip intro